fbpx

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános információk

 

 • A Szolgáltató adatai

Az onbecsulesgenerator.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: Pinczés Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 1145 Budapest Bácskai utca 53.

Adószám: 68479732-1-42

Nyilvántartási szám: 51805418

Web: www.pinczesgaborcoaching.hu

E-mail: gabor@pinczesgaborcoaching.hu

 

 • A weboldal általános bemutatása

A weboldalon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, a https://pinczesgaborcoaching.hu webcímen lehetséges.

Az onbecsulesgenerator.hu weboldalon történő vásárlás feltétele, hogy az Ügyfél magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A weboldalon történő vásárláshoz személyes adatok megadása szükséges. A vásárlás folyamata során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Az online vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendelés visszaigazolásával vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. Írásbeli szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

 

 • A szolgáltatás általános bemutatása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások több elemből tevődnek össze. Egyfelől nyomtatott fizikai termékek, másfelöl online felületen elérhető és/vagy letölthető tartalmak (videós anyagok, pdf. anyagok, e-book-ok, hanganyagok). Bizonyos esetekben szolgáltatás értékesítés, például tanácsadás, tréning, vagy coaching szolgáltatás értékesítése is megvalósulhat.

 

 1. Az elektronikus szerződéskötés

 

 • A szolgáltatások bemutatása, árak, akciók

A weboldalon minden, a Szolgáltató által nyújtott online vagy nyomtatott termék részletes leírással kerül bemutatásra, amely az Ügyfél számára az adott szolgáltatás kiválasztását és a vásárlás melletti döntését könnyíti meg.

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja minden előzetes bejelentés nélkül. Az árak, illetve a szolgáltatások folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Az egyes akciók a weboldalon egyértelműen feltüntetésre kerülnek, a kedvezmények összevonására nincs lehetőség. Egy időben két kedvezmény egyszerre történő felhasználása nem lehetséges. Az akciós szolgáltatások tekintetében az akció minden esetben a megadott határidőig tart. A Szolgáltató kizárólag a kedvezményes áron megrendelt szolgáltatást tekinti teljesítendőnek. Amennyiben az Ügyfél az akció ideje alatt nem tudta a kedvezményes árut érvényesen megrendelni, úgy más fórumon (pl.: e-mail) nincs erre lehetősége.

 • A megrendelés és a vásárlás

Az Ügyfél a kiválasztott online vagy nyomtatott terméket KOSÁR–ba (megrendelem gomb segítségével) rakhatja. Ezt követően az Ügyfélnek lehetősége van a vásárlás folytatására és további szolgáltatás kiválasztására. Az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelés véglegesítése előtt a KOSÁR tartalmának módosítására. Továbbá az Ügyfélnek módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vásárlói adatokat.

A megrendelés létrejöttéhez az Ügyfélnek el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A vásárlás regisztrációhoz kötött. Az Ügyfél köteles megadni a megrendeléskor a nevét, a címét, a telefonszámát, az e-mail címét, illetve a számlázáshoz szükséges egyéb adatokat. A Szolgáltató a megrendelést követően elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbít egy megerősítő e-mailt annak ellenőrzésére, hogy a regisztrációt valóban a megadott e-mail cím használója kezdeményezte. A távollévők közötti szerződés akkor jön létre, amely időponttól kezdve abból a felekre nézve jogok és kötelezettségek keletkeznek. (például: a Szolgáltató a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti az Ügyfelet a megrendelés teljesítéséről)

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen:

 • a valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonos és/vagy más felhasználók személyes adataival, a szolgáltatás rendszerével vagy a szolgáltatással történő bármilyen visszaélés esetén.

A Szolgáltató a visszautasítás, illetve visszavonás okáról az Ügyfelet elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

 

 • Fizetés

Az Ügyfél az online vagy nyomtatott termékek vásárlása esetén az alábbi fizetési módok közül választva egyenlítheti ki a megrendelt szolgáltatás vételárát:

 1. Bankkártyás fizetés:

www.pinczesgaborcoaching.hu weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a leadott megrendelések bankkártyával történő kifizetésére.

A webáruház részére a Barion Payment Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetés esetén Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Barion által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A fizetés menetéről, feltételeiről további információkat ide kattintva olvashat. à https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

 

 1. Átutalás:

Az Ügyfél a rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt átutalással is teljesítheti. Az Ügyfél kérésre az átutalás áttekinthetőségéhez proforma számla kerül kiállításra, amely a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg, elektronikus úton (e-mail) kerül megküldésre. Fontos tudnivaló, hogy átutalás esetén a megjegyzés rovatban (közlemény) a rendelés azonosítója (száma) feltüntetésre kerüljön Az Ügyfél az átutalást az alábbiakban megadott módon teljesítheti:

Cégnév: Pinczés Gábor egyéni vállalkozó

Bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:11773140-00568911

IBAN kód:HU77117731400056891100000000

OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB

 A beérkező átutalás feldolgozása 1-3 munkanap. Az online vagy nyomtatott termék megküldésére kizárólag a befizetett összeg jóváírását követően, és a kifizetés feldolgozását követően kerül sor. Ha az átutalást teljesítő személy neve eltér a megrendelő személyétől, a közlemény rovatban az azonosító mellett ennek feltüntetése is szükséges. Amennyiben nem érkezik meg bankszámlára a megrendelés végösszege 8 (nyolc) munkanapon belül, úgy a rendelés automatikusan törlésre kerül rendszerből. 

 

 • A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbít egy megerősítő e-mailt annak ellenőrzése céljából, hogy a regisztrációt valóban a megadott e-mail cím használója kezdeményezte. A távollevők közötti szerződés a visszaigazoló e-mail sikeres kézbesítésével jön létre. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást az általa megadott valós e-mail címre a megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról, úgy mentesül az ajánlati kötelezettség alól. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen:

 • a valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonos és/vagy más felhasználók személyes adataival, a szolgáltatás rendszerével vagy a szolgáltatással történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató az Ügyfelet elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja. Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen probléma vagy kérdés felmerül, úgy a gabor@pinczesgaborcoaching.com e-mail címen történő megkeresést követően a Szolgáltató a megadott elérhetőségek egyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.

 

 • A fogyasztót megillető elállási/felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztó az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Szolgáltató az alábbi részletes tájékoztatást adja elő az Ügyfél/Fogyasztó részére:

Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alább közölt címek egyikére:

 

Cégnév: Pinczés Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 1145 Budapest Bácskai utca 53.

E-mail: gabor@pinczesgaborcoaching.hu

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítésre kerül az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. A Szolgáltató hasonlóképpen visszatéríti az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 

 1. Szerzői jogok és jó hírnévvédelem tiszteletben tartása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerzői jogi, vagy egyéb jogi védelem alá tartoznak. Az Ügyfél köteles ezen jogok tiszteletben tartására a vonatkozó jogszabályok megtartásával eleget tenni, továbbá a Szolgáltató jó hírnevét megőrizni, és tartózkodni minden olyan magatartástól, nyilatkozattól, amellyel a Szolgáltató jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti. Mindennemű, az Ügyfélnél bekövetkezett harmadik fél felé történő jogsértésért az Ügyfél tartozik felelősséggel a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

 1. Panaszkezelés

Amennyiben az Ügyfélnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltatónak az alábbi e-mail címen jelezheti: gabor@pinczesgaborcoaching.hu A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és az Ügyfelet a kivizsgálás eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.

Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

 1. Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 1 488-2131

Fax szám: +36 1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Általános tájékoztató a békéltető testületi eljárásról:

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;
 3. – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;
 5. a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről;
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor;
 7. a testület döntésére irányuló indítványt;
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

 1. Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatalai, vagy vidéki járások illetékes Fogyasztóvédelmi Főosztályai. Összegezve, bármelyik kormányablakban kezdeményezhető fogyasztóvédelmi eljárás.

E-mail: fogyasztovedelem@14kh.bfkh.gov.hu (A helyileg illetékes szerv pontos elérhetőségét kérem ellenőrizni)

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltelek hatálya és záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés időpontja szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre terjed ki. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony akkor jön létre, ha az Ügyfél rendszerbe való regisztrációja megtörténik, vagy az Ügyfél a megrendelés során a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és az Ügyfél részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

 • Magyarország Alaptörvénye;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

 

 • Az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó általános információk

A Szolgáltató az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályozást az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban teszi közzé.